Dingen die je (waarschijnlijk) niet wist over roulette

Het wiel van de duivel: de duistere geschiedenis van roulette

Roulette staat bekend als een spannend en elegant casinospel, maar de geschiedenis ervan is eigenlijk nogal duister. Volgens de legende is roulette uitgevonden door de duivel zelf. Het spel zou voor het eerst gespeeld zijn in kloosters, waar nonnen en monniken gokten om hun saaie levens wat op te fleuren. Maar al snel werd het spel verboden door de kerk, die roulette zag als een instrument van de duivel om goede christenen te verleiden.

De naam ‘roulette’ is afgeleid van het Franse woord voor ‘klein wiel’. Dit verwijst naar de draaiende roulettewiel, dat lijkt op een rad van fortuin. Voor veel vroege christenen symboliseerde dit rad het werk van de duivel. Zij geloofden dat de duivel het lot van de mensheid bepaalde door aan dit ‘duivelsrad’ te draaien.

Ook de cijfers op het roulettewiel hebben occulte betekenissen. Als je alle nummers bij elkaar optelt, kom je uit op 666 – het getal van het Beest uit de Openbaring van Johannes. Dit zorgde ervoor dat veel religieuze autoriteiten roulette zagen als een snode uitvinding van de duivel.

De mysterieuze oorsprong van roulette: een korte geschiedenis

De precieze oorsprong van roulette is eigenlijk nog steeds een mysterie. Volgens de meest gangbare theorie is het spel ontstaan in de 18e eeuw in Frankrijk. De naam is afgeleid van het Franse woord voor ‘klein wiel’.

Een vroege vorm van roulette werd mogelijk al gespeeld in Italiaanse kloosters in de 16e en 17e eeuw. Franse monniken zouden het spel meegenomen hebben naar Frankrijk, waar het in casino’s werd geïntroduceerd.

Een andere theorie beweert dat roulette is uitgevonden door de Franse wiskundige Blaise Pascal bij zijn onderzoek naar perpetuum mobiles (eeuwigdurende beweging). Volgens sommige verhalen deed Pascal dit op verzoek van Koning Louis XIV.

De roulettewiel zoals we dat nu kennen, met een cilinder en een draaiende schijf, werd in de late 18e eeuw geïntroduceerd. In de 19e eeuw werd het spel populair in Duitse casino’s en veroverde het de rest van de wereld. Tegenwoordig is roulette een van de bekendste casinospelen.

De fascinerende taal van roulette: termen die je moet kennen

Roulette heeft een eigen kleurrijke taal ontwikkeld om de verschillende onderdelen van het spel te beschrijven. Hier zijn enkele belangrijke roulettetermen:

 • Croupier – de persoon die het roulettewiel draait en de inzetten beheert
 • Tableau – het gedeelte van de roulettetafel voor de croupier met alle nummers
 • La Partage/En Prison – regels waarbij de helft van de inzet wordt teruggegeven als de bal op nul valt
 • Voisins du Zéro – de nummers 17-22 en 25-29 op het tableau, die dichtbij de 0 liggen
 • Tiers du Cylindre – de 12 nummers tegenover de croupier op het wiel (27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33)
 • Orphelins – de 8 overige nummers op het tableau die niet bij de Voisins of Tiers horen (1, 20, 14, 31, 9, 6, 34, 17)
 • Plein – inzet op één nummer
 • Cheval – inzet op 2 nummers
 • Transversale – inzet op een lijn van 3 nummers op het tableau
 • Carré – inzet op 4 nummers die een vierkant vormen
 • Colonne – inzet op alle 12 nummers in een kolom op het tableau
 • Douzaine – inzet op de eerste, tweede of derde dozijn (1-12, 13-24, 25-36)
 • Rouge/Noir – inzet op rood of zwart
 • Pair/Impair – inzet op even of oneven nummers
 • Manque/Passe – inzet op laag (1-18) of hoog (19-36)

De rechtshandige en linkshandige tafels: welke is beter?

Aan een roulettetafel zit de croupier aan de ene kant en de spelers aan de overkant. Er zijn twee soorten roulettetafels: de ‘rechtshandige’ en de ‘linkshandige’. Dit heeft te maken met de plaatsing van de cilinder en de nummers op het tableau.

Bij een rechtshandige tafel (de meest voorkomende) draait de cilinder met de wijzers van de klok mee als je tegenover de croupier zit. De lage nummers (1-18) bevinden zich dan aan de linkerkant. Bij een linkshandige tafel draait de cilinder andersom en zitten de lage nummers rechts.

Sommige spelers beweren dat de richting van de draaiende cilinder invloed heeft op waar de bal valt. Zo zou bij een linkshandige tafel de bal vaker op lage nummers vallen. Dit is echter bijgeloof: onderzoek heeft aangetoond dat de tafelrichting geen effect heeft op de uitkomsten.

De enige echte reden om een voorkeur te hebben, is dat je dan de lage of hoge nummers dichter bij je hebt zitten. Dit kan handig zijn bij het plaatsen van je fiches. Maar een voordeel biedt het zeker niet: uiteindelijk is geluk de enige factor die bepaalt waar de bal valt!

De rol van de croupier: meer dan alleen een dealer

De croupier speelt een essentiële rol bij het roulettespel. Hij of zij is verantwoordelijk voor het runnen van het spel en zorgt ervoor dat alles eerlijk en volgens de regels verloopt.

De taken van de croupier zijn onder andere:

 • Het draaien van de cilinder en het werpen van de bal
 • Het aankondigen van de winnende nummers
 • Het uitbetalen van de winsten en verzamelen van de verloren inzetten
 • In de gaten houden dat spelers geen foutieve inzetten plaatsen
 • Waarschuwen als spelers hun fiches op het verkeerde moment plaatsen

Een ervaren croupier draait de cilinder altijd met dezelfde snelheid en kracht, zodat het een eerlijk spel blijft. Ook moet de croupier alle inzetten nauwkeurig bijhouden. Het is verboden om tips van spelers aan te nemen.

Croupiers moeten uiterst nauwkeurig, snel en attent zijn. Het is een stressvolle baan, waarin elke fout direct wordt opgemerkt. Een goede croupier zorgt ervoor dat spelers zich op hun gemak voelen aan de roulettetafel. Ze zijn de gastheren van het spel.

De perpetuele bewegingmachine: het oorspronkelijke doel van het roulettewiel

Tegenwoordig is de perpetual motion machine een bekend natuurkundig fenomeen, maar het concept is al eeuwenoud. Al in de middeleeuwen probeerden uitvinders machines te maken die, eenmaal in beweging gezet, voor altijd zouden blijven draaien. Dit zou een onuitputtelijke energiebron opleveren.

Ook het roulettewiel is oorspronkelijk ontworpen als een soort perpetuum mobile, zij het met een ander doel. De uitvinders hoopten dat het constant draaiende wiel kleine onregelmatigheden in snelheid zou vertonen. Door hierop in te zetten zou je het casino kunnen verslaan.

Helaas is dit onmogelijk gebleken. Door de natuurkundige wrijving en luchtweerstand verliest het wiel al snel zijn energie. Daarom moet de croupier het wiel telkens opnieuw aandrijven. Bovendien is de willekeur van het balletje door de vele onberekenbare factoren te complex om te voorspellen.

Hoewel het roulettewiel dus geen perpetuum mobile bleek te zijn, was het wel de inspiratie voor het spel zoals we dat nu kennen. De fascinatie voor de draaiende beweging zorgde ervoor dat roulette een populair casinospel werd.

De mythe van het perfecte systeem: waarom er geen winnende strategie is in roulette

Door de eeuwen heen hebben ontelbare roulettespelers geprobeerd om het perfecte systeem te bedenken om structureel te winnen. Helaas is dit tot nu toe niemand gelukt, en zal het ook nooit lukken. Dit komt door het simpele feit dat roulette een kansspel is.

Desondanks circuleren er nog altijd vele mythes over zogenaamde winnende roulette-systemen. Zo zijn er strategieën gebaseerd op het bijhouden van nummerreeksen, het variëren van je inzetbedrag, of het inzetten op ‘warme’ of ‘koude’ nummers.

Maar elke nieuwe draai van het wiel is een onafhankelijke gebeurtenis. De kleur, nummers en andere uitkomsten hebben geen enkel verband met voorgaande spins. Het is statistisch gezien onmogelijk om patronen te herkennen die je voordeel opleveren.

Dus ondanks alle illusies van mysterieuze winstsystemen, is en blijft roulette een volledig toevalsspel. De enige manier om de kansen te beïnvloeden, is door de inzetregels en uitbetalingsratio’s te gebruiken. Maar structureel winnen zal nooit lukken, hoe verfijnd je systeem ook is.

De natuurkunde van roulette: hoe wetenschap het spel beïnvloedt

Achter het ogenschijnlijk simpele concept van een balletje dat ronddraait in een wiel, gaat een complex samenspel van natuurkundige krachten schuil. Zwaartekracht, wrijving, traagheid, luchtweerstand en centrifugale kracht bepalen de uiteindelijke rustplaats van de bal.

Door de jaren heen hebben natuurkundigen geprobeerd om deze krachten te doorgronden om roulette te ‘kraken’. In de 19e eeuw analyseerden Franse wiskundigen de baan van de bal wanneer deze de cilinder in werd gegooid. Ze hoopten zo patronen te vinden.

Tegenwoordig gebruikt men computersimulaties om de ideale snelheid en richting van de bal te bepalen. Ook zijn er ingenieuze apparaten bedacht die de bal kunnen sturen, zoals verborgen magneten. Maar in casino’s zijn dergelijke hulpmiddelen uiteraard verboden.

Uiteindelijk is het onmogelijk om alle natuurkundige factoren perfect te controleren. Kleine verschillen in de worp van de croupier, slijtage van het wiel, trillingen van de tafel: alles draagt bij aan de willekeur. Dit maakt roulette tot de perfecte geduchte tegenstander voor de wetenschap.

De meest ongebruikelijke roulette-inzetten: van het belachelijke tot het sublieme

Naast de standaard inzetmogelijkheden biedt roulette soms plaats voor meer excentrieke en bizarre bets. Dit zijn enkele van de meest opmerkelijke:

De Neighbours Bet: inzetten op een nummer en de twee nummers links en rechts ervan op het wiel. Populair gemaakt door de Britse wiskundige Norman Leigh.

De Golden Bet: één chip inzetten op nummers 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dit verwijst naar de gulden snede, een wiskundige ratio.

Finales: inzetten op alle nummers die eindigen op hetzelfde cijfer. Bijvoorbeeld een Finale 5 bevat de nummers 5, 15, 25 en 35.

Series 5/8: inzetten op 5 achtereenvolgende nummers die 8 uitkomsten beslaan. Bijvoorbeeld: 21, 22, 23, 24, 25.

Cavaliers: inzetten op de nummers die de hoeken van het tableau vormen. Dit zijn 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34.

Zero Spiel: alle nummers in het derde dozijn (25 t/m 36) plus de 0. Dit dekt bijna de helft van het wiel.

3 Number Combos: alle mogelijke combinaties van groepjes van 3 nummers. Bijvoorbeeld: 0, 1, 2. Of: 1, 2, 3. Enzovoort.

Hoewel sommige van deze inzetten statistisch gezien beter zijn, blijft roulette uiteindelijk een spel van het blinde toeval. Hoe creatief de inzet ook is, op den duur wint altijd het huis!

De religieuze controverse rond roulette: waarom sommige religies het spel veroordelen

Vanwege de associatie met hazardspelen heeft roulette vaak religieuze controverses opgeroepen. Met name in het christendom werd het spel moreel veroordeeld. Redenen hiervoor waren:

 • Gokken wordt gezien als zondig en bedrieglijk. Men vertrouwt op geluk i.p.v. op God.
 • Gokken kan leiden tot verslaving en financiële problemen.
 • Casinospelen maken deel uit van de zondige wereld, die christenen moeten vermijden.
 • De symboliek van het ‘duivelsrad’ wekt afschuw op.
 • De winsten komen voort uit de verliezen van anderen. Dus gokken wordt als immoreel beschouwd.

Diverse kerkleiders hebben gokspellen zoals roulette dan ook verboden voor gelovigen. Onder andere paus Clemens XI vaardigde in 1713 een edict uit waarin christenen het spelen van hazardspelen op straffe van excommunicatie werd verboden.