Pokerbots: zijn ze slimmer dan jij?

Introductie tot pokerbots

Pokerbots zijn computerprogramma’s die poker kunnen spelen zonder tussenkomst van een menselijke speler. Ze maken gebruik van geavanceerde algoritmes en kunstmatige intelligentie om pokerstrategieën te implementeren en beslissingen te nemen aan de pokertafel.

De eerste pokerbots verschenen al in de jaren 90, maar de laatste jaren is de ontwikkeling in een stroomversnelling geraakt. Tegenwoordig zijn sommige pokerbots zo geavanceerd dat ze professionele pokerspelers kunnen verslaan. Dit roept vragen op over de ethiek en de impact van deze bots op het online pokerlandschap.

Poker lijkt een complexe uitdaging voor een computer. In tegenstelling tot bijvoorbeeld schaken, waarbij alle informatie openbaar is, heeft poker een groot element van onvoorspelbaarheid door de verdeelde informatie tussen spelers. Toch slagen de beste pokerbots erin om op menselijk niveau te presteren door gebruik te maken van wiskundige berekeningen en analyses.

Hoe werken pokerbots?

Pokerbots maken gebruik van complexe poker-algoritmes en kunstmatige intelligentie om beslissingen te nemen aan de pokertafel. Zij analyseren de geschiedenis van de tegenstanders, berekenen potodds, outs en equity en passen geavanceerde strategieën toe zoals bet sizing.

Veel pokerbots zijn getraind door het te laten spelen van miljoenen pokerhanden tegen zichzelf. Op deze manier leren ze welke beslissingen in welke situaties de beste resultaten opleveren. Sommige bots leren ook tijdens het spelen door te analyseren welke acties goed uitpakken en hun strategie bij te stellen.

De beste pokerbots combineren verschillende AI-technieken. Ze gebruiken bijvoorbeeld nash equilibrium strategieën berekend door counterfactual regret minimization. Ook maken ze gebruik van op reinforcement learning gebaseerde neurale netwerken die situaties herkennen en de beste acties kiezen.

De evolutie van pokerbots

De eerste pokerbots verschenen al in de jaren 90, maar hadden een zeer beperkte intelligentie. De University of Alberta ontwikkelde in 1995 Poki, een van de eerste bots die het tegen menselijke tegenstanders kon opnemen. Poki speelde een zeer ABC-strategie, maar verloor consistent van goede spelers.

Later volgden complexere bots zoals PsOpti, die gebruik maakte van wiskundige simulaties om pokerstrategieën te optimaliseren. In 2015 versloeg de bot Claudico voor het eerst professionele pokerspelers, wat een doorbraak betekende.

De laatste jaren is de ontwikkeling van pokerbots in een stroomversnelling geraakt dankzij betere hardware en de opkomst van deep learning. Bots zoals Libratus en Pluribus slaagden er zelfs in om topprofessionals te verslaan in resp. heads-up en 6-max poker.

Tegenwoordig zijn pokerbots zo geavanceerd dat ze beter presteren dan de beste menselijke spelers. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich doorzet en bots nog sterker worden met technieken als reinforcement learning.

De impact van pokerbots op online poker

De opkomst van geavanceerde pokerbots heeft een grote impact gehad op het online pokerlandschap. Doordat bots 24/7 kunnen spelen en geen emoties kennen, hebben ze een voordeel ten opzichte van menselijke spelers. Dit zorgt voor de volgende effecten:

 • Minder winst voor menselijke professionals: bots drijven de winstmarges omlaag doordat ze moeilijker te verslaan zijn.
 • Ontmoediging van recreatieve spelers: voor amateurs is het frustrerend om tegen de perfecte bots te spelen.
 • Minder eerlijke games: bots kunnen soms worden ingezet om vals te spelen door hun strategie aan te passen.
 • Uitholling van poker ecologie: bots verdienen geld, maar brengen niets terug in de economie van het poker.

Online pokersites proberen pokerbots te detecteren en te verbannen, maar dit blijft lastig omdat de bots steeds geavanceerder worden. De populariteit van online poker lijdt er in ieder geval onder.

De ethiek van het gebruik van pokerbots

Het gebruik van pokerbots is zeer omstreden. Tegenstanders voeren aan dat het onethisch is om perfect berekenende computerprogramma’s in te zetten tegen menselijke tegenstanders. Dit verschaft een oneerlijk voordeel en schaadt het verdienmodel van professionele spelers.

Voorstanders stellen dat poker een strategisch spel is en bots een legitieme manier om beter te worden. Bovendien helpen bots om de strategie van het spel beter te doorgronden. Ook is het lastig vast te stellen wat precies onethisch is aan het maximaal gebruiken van beschikbare technologie.

De discussie speelt vooral rond online poker. Live poker kent minder controverse omdat het praktisch onmogelijk is voor een bot om aan een fysieke tafel te winnen van de beste spelers. Hun intuïtie en people skills geven hen hier de overhand.

Pokersites proberen bots te weren, maar de technologie beweegt snel. Duidelijke regelgeving over de ethiek van pokerbots blijft voorlopig achterwege.

Hoe pokerbots op te sporen

Pokersites zetten geavanceerde analyses in om pokerbots op te sporen en van hun platforms te verbannen. Enkele methoden om bots te detecteren:

 • Onnatuurlijke statistieken: bots maken geen menselijke fouten en hebben vaak extreem hoge winstcijfers of uniform bet patterns.
 • Supersnelle acties: bots reageren razendsnel, terwijl mensen wat langer nadenken.
 • Geen mouse movement: echte spelers bewegen hun muis, bots niet.
 • Oneindig spelen: bots kunnen wekenlang 24/7 doorgaan, mensen niet.
 • Bewuste vertragingen: sommige bots proberen menselijker te lijken door opzettelijk te wachten. Maar analyses tonen dan onnatuurlijke patronen.

Hoewel de detectiemethodes steeds beter worden, is het een kat-en-muisspel. complexere bots weten hun sporen beter te verbergen. Pokerliefhebbers hopen dat technologieën als blockchain het makkelijker maken om online poker eerlijk te houden.

De toekomst van pokerbots

De verwachting is dat pokerbots in de nabije toekomst nog veel sterker zullen worden en menselijke topspelers voorbij zullen streamen. Met name deep reinforcement learning, waarbij bots uit eigen ervaring leren, zal naar verwachting tot nieuwe doorbraken leiden.

Op den duur zouden de beste bots zich kunnen meten met de allergrootste pokerlegendes uit het verleden. Wetenschappers voorspellen zelfs dat bots uiteindelijk perfect Nash equilibrium poker zullen spelen. Dit betekent een strategie waarbij geen enkele afwijking nog hogere winst kan opleveren.

Voorlopig richten veel onderzoekers zich op het ontwikkelen van bots die niet alleen tegen professionals, maar ook in massale online toernooien kunnen winnen. Dit vereist nog complexere algoritmes en hardware.

Wel staat vast dat pokerbots de komende jaren een grote impact zullen blijven hebben op de pokerwereld. Of menselijke intuïtie de bots ooit weer kan inhalen, moet de toekomst uitwijzen.

Het verschil tussen mens en bot

Ondanks de snelle ontwikkeling van pokerbots zijn er nog altijd duidelijke verschillen tussen bots en menselijke spelers:

 • Mensen maken fouten, bots niet. De beste bots spelen nagenoeg perfect.
 • Mensen laten zich beïnvloeden door emoties. Bots kennen geen frustratie of tilt.
 • Bots berekenen odds en EV perfect, mensen schatten deze in.
 • Mensen lezen tegenstanders en passen zich aan, bots volgen vooraf berekende stratregieën.
 • Bots spelen alle limieten perfect, mensen zijn beter in high stakes door ervaring.
 • Mensen kunnen innovatieve strategieën bedenken, bots niet.
 • Bots presteren slechter in pokervarianten die ze minder hebben geoefend.
 • Mensen kunnen poker aanpassen aan nieuwe trends, bots niet.

De unieke menselijke intuïtie en reads geven topspelers nog vaak de overhand tegen bots. Maar de bots worden continu beter, dus de vraag is hoelang dit zo blijft.

Strategieën om pokerbots te verslaan

Het verslaan van pokerbots vereist creativiteit, flexibiliteit en toptactiek. Enkele strategieën om bots te slim af te zijn:

 • Wisselheid in spel toevoegen om bots uit evenwicht te brengen
 • Hen op het verkeerde been zetten met bluffs en semi-bluffs
 • Aggressief spelen pre-flop en post-flop om de initiatief over te nemen
 • Onconventionele lijnen kiezen die bots minder goed begrijpen
 • Gevarieerde bet sizing gebruiken om patronen te doorbreken
 • Hen verleiden tot grote pots met sterke handen
 • Zelf geen grote fouten maken en geduldig af te wachten
 • Spelen aan tafels met meerdere bots en hen tegen elkaar uitspelen

Omdat elke bot zijn eigen specifieke zwakke plekken heeft, is het zaak deze bloot te leggen en uit te buiten. Met flexibiliteit en creativiteit kan de menselijke geest soms nog winnen.

Conclusie: zijn pokerbots slimmer dan jij?

De vraag of pokerbots slimmer zijn dan menselijke spelers hangt af van hoe we ‘slimheid’ definiëren. Op het gebied van pure rekenkracht en het perfect toepassen van complexe strategieën zijn de beste bots beter dan elke pokerpro. Ze maken geen fouten en calculeren odds perfect.

Echter hebben mensen nog steeds unieke cognitieve kwaliteiten zoals intuïtie, psychologie en innovativiteit. De allerbeste professionals zijn daarom nog steeds in staat om de bots te verslaan, vooral in varianten als heads-up. Maar ze moeten creatief te werk gaan.

Voor de gemiddelde menselijke online poker speler is het echter vrijwel onmogelijk om nog winst te boeken tegen de geavanceerde bots. Zij maximaliseren winst door rationeel en foutloos te spelen. Op dat specifieke vlak zijn pokerbots dan ook ‘slimmer’ dan de meeste mensen.

De toekomst zal uitwijzen of bots ooit op alle fronten superieur worden aan mens en machine. Superhumane AI is nog ver weg. Tot die tijd kunnen de beste professionals nog profiteren van de beperkingen van bots. Maar voor de casual pokerfan is de strijd tegen onfeilbare robots vermoedelijk al verloren.