Witwassen in de gokindustrie: hoe het echt werkt en waarom het een probleem is

Introductie: Witwassen in de gokindustrie

Witwassen, het proces waarbij illegaal verkregen geld een schijn van legaliteit krijgt, is een groot probleem in de wereldwijde economie. Criminelen proberen via allerlei methoden hun criminele inkomsten te integreren in het financiële systeem, zodat de herkomst ervan verborgen wordt.

Eén van de sectoren die bijzonder vatbaar is voor witwasactiviteiten, is de gokindustrie. Casino’s en online goksites bieden criminelen ideale mogelijkheden om grote sommen geld wit te wassen. In dit artikel bekijken we wat witwassen precies inhoudt, waarom de gokindustrie zo’n perfecte sector is voor witwassen, welke methodes er gebruikt worden en wat de gevolgen zijn voor de sector en de samenleving. Ook kijken we naar maatregelen om witwassen in de gokindustrie tegen te gaan.

Wat is witwassen?

Witwassen is het proces waarbij de illegale herkomst van geld verborgen wordt, zodat het lijkt alsof het uit legale bron komt. Criminelen proberen via witwassen de opbrengsten uit misdrijven, zoals drugshandel, fraude of corruptie, een schijn van legaliteit te geven. Op die manier kunnen ze hun criminele inkomsten ongestraft investeren in legale zaken of uitgeven aan luxegoederen.

De belangrijkste kenmerken van witwassen zijn:

 • Het verbergen van de illegale herkomst van geld
 • Het laten lijken alsof het geld uit een legale bron komt
 • Het integreren van crimineel geld in het legale financiële systeem

Witwassen gebeurt meestal in drie stappen:

 1. Plaatsing: Het criminele geld wordt het financiële systeem ingebracht, bijvoorbeeld door storting op een bankrekening of wisseling in chips in een casino.
 2. Versluiering: Het geld wordt door allerlei transacties bewogen om de audit trail te verhullen. Denk aan overboekingen tussen rekeningen of convertie in andere valuta.
 3. Integratie: Het geld keert terug in de legale economie en lijkt afkomstig uit een legale bron, bijvoorbeeld als winst uit gokken, handel of investeringen. De criminele herkomst is gemaskeerd.

Door deze fasen kunnen criminelen hun illegale inkomsten ongehinderd besteden, terwijl de autoriteiten in het duister tasten over de ware herkomst.

De perfecte sector voor witwassen: de gokindustrie

De gokindustrie, met name casinobedrijven en aanbieders van online gokken, vormt een ideale sector voor witwaspraktijken. Er zijn verschillende redenen waarom de gokindustrie zo vatbaar is voor misbruik door criminelen:

 • Contante transacties: Veel casinobedrijven accepteren grote sommen contant geld voor de aankoop van speelpenningen. Dit biedt criminelen de mogelijkheid grote bedragen crimineel geld direct het financiële systeem in te brengen.
 • Anonimiteit: In casinos hoeven klanten zich doorgaans niet te identificeren bij transacties onder een bepaald bedrag. Online goksites bieden nog meer anonimiteit. Dit bemoeilijkt het traceren van criminele geldstromen.
 • Complexiteit: De gokindustrie genereert veel transacties en geldstromen die lastig te ontrafelen zijn. Dit biedt de perfecte dekmantel voor witwasactiviteiten.
 • Winnaars: Winsten uit gokken lijken op legale inkomsten en kunnen gebruikt worden om de herkomst van crimineel geld te maskeren.

Door deze kenmerken kan crimineel geld in de gokindustrie eenvoudig worden witgewassen zonder veel risico van ontdekking.

Hoe witwassen werkt in casinos en online goksites

Er bestaan diverse manieren waarop criminelen geld witwassen via casinos en online goksites. Hieronder staan enkele veelgebruikte methoden beschreven:

 • Chipwisseling: De crimineel koopt met contant geld speelpenningen (chips) in het casino en wisselt deze na een tijdje weer in voor contant geld. Het lijkt alsof het legale winsten zijn uit gokken.
 • Overschrijven van credits: De crimineel zet geld op een online gokaccount en speelt er kort mee om het daarna over te schrijven naar een ander account. Zo lijkt het op winsten uit gokken.
 • Gokken met medeplichtigen: Criminelen werken samen met een medeplichtige die met contant crimineel geld gokt en vervolgens de winst deelt met de crimineel.
 • Ponzifraude: Geld van nieuwe leden wordt gebruikt om winsten uit te keren aan bestaande leden, om de schijn van legitieme winsten op te houden.
 • Ondergronds bankieren: Via ondergrondse banknetwerken worden criminele geldstromen gegenereerd die als legale goktransacties gecamoufleerd worden.

De complexiteit en wereldwijde schaal van de online gokindustrie maakt het nog moeilijker voor autoriteiten om deze witwasconstructies te detecteren en aan te pakken.

De meest gebruikte methodes voor witwassen in casinos

In fysieke casinos worden vooral de volgende witwasmethodes veel toegepast:

 • Chipwisseling – De meest gebruikte methode. Criminelen kopen met contant geld casino chips, gokken een beetje mee en wisselen de overgebleven chips daarna weer in voor contant geld.
 • Roulette – Populair bij witwassers vanwege de mogelijkheid om grote bedragen in te zetten op zowel rode als zwarte getallen, waardoor wins en losses gelijkmatig zijn en er weinig verdachte grote winsten zijn.
 • Speelautomaten – Grote hoeveelheden cash geld kan anoniem worden omgezet in credits voor speelautomaten. Na spelen worden credits omgezet in casino cheques met schijnbare winsten.
 • Junket tours – Rondreizen georganiseerd door casino’s om vermogende en anonieme VIP klanten binnen te halen, vaak uit het buitenland. Ideaal voor witwassen vanwege anonimiteit.
 • Structuren van nepbedrijven – Witwassers richten bedrijven op die valselijk lijken te handelen met casinos om de herkomst van gelden te maskeren.
 • Ondergronds bankieren – Illegale banknetwerken die grote contante stortingen in casinos regelen buiten alle officiële kanalen om.

Vooral de mogelijkheid voor anonieme contante transacties maakt fysieke casinos kwetsbaar voor criminele witwaspraktijken.

De omvang van het witwassen in de gokindustrie

Het is lastig om de precieze omvang van witwassen via de gokindustrie te bepalen, maar volgens schattingen gaat het om tientallen miljarden euro’s per jaar wereldwijd. In Nederland ging in 2019 naar schatting 15 miljard euro aan crimineel geld door de gokindustrie. Ook in België draait de goksector voor een groot deel op crimineel geld.

De omvang in enkele andere landen:

 • Verenigde Staten – $50 miljard per jaar
 • Verenigd Koninkrijk – 18 miljard pond per jaar
 • Duitsland – 100 miljoen euro per jaar
 • Macau (China) – meer dan 203 miljard dollar sinds 2013

Deze miljardenstromen tonen aan hoe belangrijk de gokindustrie is voor criminelen om hun illegale vermogen wit te wassen. Laxe regulering en controle maken gokken extra aantrekkelijk voor witwasdoeleinden.

De gevolgen van witwassen voor de gokindustrie

Het witwassen van crimineel geld heeft ernstige gevolgen, zowel voor de gokindustrie zelf als de samenleving:

 • Reputatieschade – De banden met criminaliteit schaden de reputatie van de sector.
 • Onbetrouwbaarheid – De integriteit en betrouwbaarheid van de goksector worden ondermijnd.
 • Oneerlijke concurrentie – Malafide aanbieders krijgen een concurrentievoordeel door witwasgeldstromen.
 • Aantasting economie – Witwassen tast de legale economie en financiële stabiliteit aan.
 • Voeding criminaliteit – Het faciliteert georganiseerde misdaad en corruptie.
 • Kosten handhaving – De opsporing en preventie van witwassen vergt veel capaciteit en kosten van autoriteiten.
 • ** imagoschade overheid** – Burgers verliezen vertrouwen in de overheid om criminaliteit aan te pakken.

De hele samenleving draagt dus de gevolgen van het grootschalige witwassen via casinos en goksites. Om de integriteit van de sector te beschermen is streng toezicht essentieel.

Het voorkomen en opsporen van witwassen in de gokindustrie

Er zijn verschillende maatregelen nodig om witwassen via de gokindustrie effectief aan te pakken:

 • Strengere regelgeving – Wetten om witwassen tegen te gaan, met strenge sancties bij overtreding. Verplichte melding van verdachte transacties.
 • Vergunningsstelsel – Strenge screening van casinos en online gokbedrijven bij verlenen van vergunningen. Regelmatige controle op naleving van de regels.
 • Transparantie van eigendom – Transparantie over uiteindelijk begunstigden van gokbedrijven om witwasstructuren te voorkomen.
 • Limieten contante betalingen – Maximale limieten stellen voor contante aankopen van speelpenningen of chips.
 • Digitaal geld – Stimuleren van digitale betaalmiddelen om anonieme cash transacties terug te dringen.
 • Cliëntenonderzoek – Verplichtstellen van cliëntenonderzoek (Customer Due Diligence) bij transacties boven een bepaald bedrag.
 • Onderlinge uitwisseling gegevens – Uitwisselen van gegevens tussen casino’s, banken en autoriteiten om witwaspatronen te herkennen.
 • Geavanceerde analysesoftware – Inzetten van slimme software om afwijkende transactiepatronen en netwerken te detecteren.

Alleen via een combinatie van verschillende maatregelen kan witwassen effectief worden bestreden in deze risicosector.

Het belang van cliëntenonderzoek (Customer Due Diligence)

Een zeer belangrijk instrument om witwassen tegen te gaan is cliëntenonderzoek, ook wel Customer Due Diligence (CDD) genoemd. Hierbij worden klanten van casinos en online goksites gescreend om hun identiteit, herkomst van gelden en achtergrond te controleren.

CDD houdt doorgaans in:

 • Identificeren van de klant aan de hand van betrouwbare documenten
 • Vaststellen van de uiteindelijk begunstigde als de klant optreedt namens een bedrijf of trust
 • Informatie inwinnen over doel en aard van de zakelijke relatie
 • Doorlopend toezicht op transacties en activiteiten gedurende de relatie
 • Onderzoek naar de bron van fondsen die gebruikt worden

Deze cliëntenchecks zijn cruciaal om witwasrisico’s te beperken. Ze helpen om verdachte patronen en nepidentiteiten te herkennen. Gokbedrijven moeten worden verplicht grondig CDD-onderzoek te verrichten, zeker bij grotere transacties boven 10.000 euro. Dan pas kunnen ze echt bijdragen aan de preventie van witwassen.

Conclusie: Actie nodig tegen witwassen in de gokindustrie

De goksector vormt wereldwijd een belangrijk kanaal voor het witwassen van misdaadgeld. De anonimiteit, het gebruik van contant geld en de complexe transactiestromen maken casinos en online goksites kwetsbaar voor crimineel misbruik. Dit ondermijnt de integriteit van de hele sector.

Om witwassen effectief aan te pakken is een combinatie van maatregelen nodig, met nadruk op strengere regelgeving, vergunningverlening, cliëntenonderzoek en samenwerking tussen gokbedrijven en autoriteiten. Alleen dan kan de miljardenstroom aan crimineel geld worden gestopt die via deze sector het financiële systeem binnenkomt. Zowel de gokindustrie als de samenleving hebben baat bij een sector die vrij is van witwassen en andere vormen van financiële criminaliteit.